BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"okaz czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okaz czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. sample ****
  • próbka, okaz [policzalny]
   They took a blood sample for tests. (Oni pobrali próbkę krwi do testów.)
   We need a sample of your DNA. (Potrzebujemy próbki twojego DNA.)
   link synonim: specimen
 2. specimen *

okaz czegoś

idiom
 1. the picture of something
  • okaz czegoś (np. zdrowia)
rzeczownik
 1. specimen of something  

Powiązane zwroty — "okaz czegoś"

czasownik
okazywać = show +5 znaczeń
okazywać się = prove +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
okaziciel = holder +1 znaczenie
okazywanie = showing +5 znaczeń
inne
inne
przymiotnik
Zobacz także: okazywanie się

powered by  eTutor logo