PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"samochodem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "samochodem" po polsku

samochodem

obrazek do "by car" po polsku
rzeczownik
 1. by car
  • samochodem (np. jechać gdzieś samochodem)
   They decided to go there by car. (Oni zdecydowali się pojechać tam samochodem.)
   We're a half hour by car from Brighton. (Jesteśmy pół godziny jazdy samochodem od Brighton.)
   He doesn't go to work by car. (On nie jeździ do pracy samochodem.)
obrazek do "vehicle" po polsku Generalnie pojazd wygląda jak ucięty ...
rzeczownik
 1. vehicle ***
 2. motor , ***
  • samochód, maszyna  BrE potocznie
   Cool motor. How much did it cost? (Fajny samochód. Ile kosztował?)
   My friend has a new motor. (Mój przyjaciel ma nowy samochód.)
   That's a nice motor, Peter! (To niezła maszyna, Peter!)
 3. carload
  • samochód (liczba osób mieszczących się w samochodzie)
 4. four wheels   potocznie
 5. jam jar BrE slang  
idiom
 1. set of wheels   język mówiony
obrazek do "car" po polsku Car (MPV1)
rzeczownik
 1. car , ***** , auto AmE dawne użycie ** , automobile AmE dawne użycie **   [policzalny]
  He got struck by a car and is in hospital now. (On został potrącony przez samochód i jest teraz w szpitalu.)
  I think we should buy a second car. (Myślę, że powinniśmy kupić drugi samochód.)
  I wanted to buy this car but it was too expensive. (Chciałem kupić ten samochód, ale był za drogi.)
  I bought myself a brand new automobile. (Kupiłem sobie zupełnie nowy samochód.)

Powiązane zwroty — "samochodem"

czasownik
prowadzić (samochód) = drive +1 znaczenie
jechać (samochodem) = drive
podrzucić (np. samochodem) = drop , drop off
uderzyć (np. samochodem w drzewo) = smash
szarpać (np. samochodem przez nieumiejętne ruszanie) = buck
wozić się (samochodem po okolicy, dla przyjemności) = tool
jeździć bez celu (np. samochodem) = cruise
obracać gwałtownie (np. samochodem) = slew , slue
zatankować (samochód) = fuel up , fill up , refuel
rzeczownik
phrasal verb
przejechać kogoś (samochodem) = run somebody over +1 znaczenie
zatrzymywać się (samochodem) = pull up
przejechać (zabić przez najechanie samochodem) = mow somebody down
zajechać drogę (samochodem) = cut in
przymiotnik
samochodowy = automotive +2 znaczenia
przysłówek
bardzo szybko (np. kochać kogoś, jeździć samochodem) = like crazy
przyimek
z wykorzystaniem czegoś (o metodzie, sposobie robienia czegoś, np. zamawiania biletów przez telefon, podróżowania samochodem) = by

"samochodem" — Słownik kolokacji angielskich

by car kolokacja
 1. by przyimek + car rzeczownik = samochodem (np. jechać gdzieś samochodem)
  Bardzo silna kolokacja

  She'd taken off without a clear plan in mind, and California was a long way to go by car.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo