BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bardzo szybko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bardzo szybko" po polsku

bardzo szybko

przysłówek
 1. like crazy
  • bardzo mocno, bardzo szybko (np. kochać kogoś, jeździć samochodem)
 2. prestissimo
  • prestissimo, bardzo szybko
   The composer wants this piece to be played prestissimo. (Kompozytor chce, aby ten kawałek był zagrany bardzo szybko.)
   Perpetuum mobile is a composition which should be played prestissimo. (Perpetuum mobile to utwór muzyczny, który powinien być zagrany bardzo szybko.)
 3. molto allegro  
 4. at a rate of knots    BrE potocznie
 5. double quick , double-quick
 6. at a lick
idiom
 1. in no time , in less than no time , także: in next to no time , także: in no time at all
  • błyskawicznie, w lot, w mig, bardzo szybko (dosł. w żadnym czasie)
   We got home in no time. (Błyskawicznie dotarliśmy do domu.)
   Don't worry, this will pass in no time. (Nie martw się, to błyskawicznie minie.)
 2. at the double BrE potocznie , on the double AmE potocznie
 3. by leaps and bounds , in leaps and bounds
 4. a mile a minute
 5. leaps and bounds  
 6. from moment to moment
powiedzenie
 1. before you could say Jack Robinson

"bardzo szybko" — Słownik kolokacji angielskich

in no time kolokacja
Popularniejsza odmiana: in time
 1. in przyimek + time rzeczownik = błyskawicznie, w lot, w mig, bardzo szybko (dosł. w żadnym czasie)
  Zwykła kolokacja

  More important, would they turn against her in times to come?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo