"jechać wolno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jechać wolno" po polsku

jechać wolno

czasownik
  1. tool ****
    • jechać powoli, jechać wolno
      Slow down and tool, we have to find his house. (Zwolnij i jedź powoli, musimy znaleźć jego dom.)
      He is always late because he tools. (On zawsze jest spóźniony, ponieważ wolno jeździ.)

powered by  eTutor logo