BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"about" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

about przysłówek

czasownik + about
Kolokacji: 247
worry about • complain about • wander about • mill about • scattered about • spin about • move about • read about • learn about • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
1. worry about = martw się worry about
2. complain about = skarżyć się na coś, narzekać na coś complain about
3. wander about = przechadzać się wander about
4. mill about = kłębić się, kręcić się mill about
5. scattered about = rozrzucony około scattered about
6. move about = przemieszczać się (w związku z pracą), przenosić się (w związku z pracą), często zmieniać swoje miejsce zamieszkania (w związku z pracą) move about
7. read about = przeczytaj read about
8. spin about = obrót około spin about
9. come about = zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie) come about
10. run about = obiegać, ganiać (np. podczas zabawy) run about
13. walk about = przechadzać się, spacerować walk about
  • No wife would let him walk about with hair like that.
  • We still have a few, but they walk about with the guards.
  • The people got out and walked about by the side of the track.
  • He walked about in this state for the next few days.
  • After another little while, she got up slowly, walked about, and came back again.
  • He lay for a while in the dark, then got up and walked about.
  • That officer was still walking about in the front court.
  • On the down side, we shouldn't have seen him walking about at the end though.
  • Just don't tell my aunt I let you walk about.
  • We walked about, and watched, but nothing seemed to have changed.
14. swing about = drgnięcie około swing about
15. look about = rozglądać się dookoła look about
16. turn about = odwróć się turn about
17. go about = robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się) go about
18. glance about = rozejrzeć się glance about
19. stand about = stań stand about
20. thrash about = rzucaj się thrash about
21. excite about = ekscytować około excite about
22. talk about = mówić o talk about
23. get about = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka) get about
24. sing about = zaśpiewaj sing about
25. argue about = posprzeczaj się argue about
26. brag about = przechwałka około brag about
27. feel about = pomacaj feel about
28. wheel about = koło około wheel about
29. lie about = leniuchować, obijać się lie about
30. whirl about = wir około whirl about
31. roll about = tarzaj się roll about
32. fly about = fruwaj fly about
33. cast about = gwałtownie szukać czegoś (np. wymówki, odpowiedzi) cast about
34. cheer about = przyjmować wiwatami około cheer about
35. strewn about = rozrzucony około strewn about
36. scurry about = tupot około scurry about
37. dart about = strzałka około dart about
38. boast about = chwal się boast about
39. think about = pomyśl think about
41. toss about = rzucaj się toss about
42. fight about = pokłóć się fight about
43. twist about = skręt około twist about
44. rush about = mieć zapieprz, być zabieganym rush about
45. smile about = uśmiech około smile about
46. dance about = taniec około dance about
47. lay about = okładaj lay about
48. hop about = skok około hop about
50. mess about = obijać się mess about
51. poke about = myszkować, szperać poke about
52. peer about = równy około peer about
53. jump about = podskakuj jump about
54. roam about = przemierzać około roam about
55. put about = zakręcać, zawracać put about
56. float about = wałęsać się, snuć się bez celu float about
57. know about = wiedz know about
58. cry about = zapłacz cry about
59. bustle about = krzątać się, uwijać się bustle about
60. flail about = wymachiwać rękoma, młócić powietrze rękoma flail about
61. joke about = żart około joke about
62. knock about = stłuc, sprać, pobić knock about
63. leap about = skacz leap about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.