"twist about" — Słownik kolokacji angielskich

twist about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt około
 1. twist czasownik + about przysłówek
  Zwykła kolokacja

  He twisted about, but this time his maneuver was too late.

  Podobne kolokacje:
 2. twist czasownik + about przyimek
  Zwykła kolokacja

  They can twist these things about a good deal, you know.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo