"about" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

about przysłówek

czasownik + about
Kolokacji: 247
worry about • complain about • wander about • mill about • scattered about • spin about • move about • read about • learn about • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
(6) spin, whirl, swirl, twirl
Kolokacji: 4
1. walk about = przechadzać się, spacerować walk about
2. stroll about = przechadzać się około stroll about
3. splash about = chlapać dookoła, rozchlapać, rozchlapywać dookoła splash about
4. prance about = pofigluj prance about
5. skulk about = czaj się skulk about
6. strut about = rozpórka około strut about
7. stagger about = wprawiać w osłupienie około stagger about
8. flounder about = stornie około flounder about
9. paddle about = wiosło około paddle about
10. hobble about = kuśtykanie około hobble about
11. slosh about = chlupocz slosh about
12. stride about = krok około stride about
13. lumber about = rupiecie około lumber about
14. totter about = chwiać się około totter about
15. stamp about = znaczek około stamp about
16. slink about = wymykać się około slink about
17. stalk about = łodyga około stalk about
18. stomp about = tupot około stomp about
19. parade about = parada około parade about
20. amble about = przechadzać się wolnym krokiem około amble about
21. pad about = podkładka około pad about
22. waddle about = kaczy chód około waddle about
23. traipse about = włóczyć się około traipse about
24. toddle about = spacer około toddle about
(14) excite, know, fantasize, bang
Kolokacji: 4
(16) brag, boast, blow, gloat
Kolokacji: 4
(17) feel, grope, rummage, scrabble
Kolokacji: 4
(19) bandy, fight
Kolokacji: 2
(20) smile, grin
Kolokacji: 2
(21) poke, sniff, nose
Kolokacji: 3
(23) knock, rap, buffet
Kolokacji: 3
(26) whip, round
Kolokacji: 2
(27) inquire, bruit, snoop, enquire
Kolokacji: 4
(28) quibble, hedge
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.