"about" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

about przysłówek

czasownik + about
Kolokacji: 247
worry about • complain about • wander about • mill about • scattered about • spin about • move about • read about • learn about • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
(6) spin, whirl, swirl, twirl
Kolokacji: 4
(14) excite, know, fantasize, bang
Kolokacji: 4
(16) brag, boast, blow, gloat
Kolokacji: 4
(17) feel, grope, rummage, scrabble
Kolokacji: 4
(19) bandy, fight
Kolokacji: 2
(20) smile, grin
Kolokacji: 2
(21) poke, sniff, nose
Kolokacji: 3
1. poke about = myszkować, szperać poke about
2. sniff about = obwąchiwać około sniff about
3. nose about = nos około nose about
(23) knock, rap, buffet
Kolokacji: 3
(26) whip, round
Kolokacji: 2
(27) inquire, bruit, snoop, enquire
Kolokacji: 4
(28) quibble, hedge
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.