"read about" — Słownik kolokacji angielskich

read about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytaj
 1. read czasownik + about przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Don't read anything about the country of place you are going to.

  Podobne kolokacje:
 2. read czasownik + about przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  I mean, everything, exactly what you read about in school.

powered by  eTutor logo