"read through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "read through" po angielsku

phrasal verb
 1. przeczytać coś od początku do końca
  I read your article through and I thought it was brilliant. (Przeczytałam twój artykuł od początku do końca i uważam, że jest znakomity.)
  Remember to read the documents over before you sign them. (Pamiętaj, żeby przeczytać dokumenty od początku do końca, zanim je podpiszesz.)
rzeczownik
 1. próba czytana
  próba scenariusza, podczas której aktorzy czytają swoje role

"read through" — Słownik kolokacji angielskich

read through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytaj
 1. read czasownik + through przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I'd like to read through the play once before we leave today.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo