"written about" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "written about" po angielsku

czasownik
 1. pisać o czymś
  Maybe this time he'll write about something he knows. (Może tym razem on napisze o czymś, na czym się zna.)
  It is hard to write about something you are not experiencing. (Trudno jest pisać o czymś, czego się nie doświadcza.)
  He's a journalist, he writes about famous people. (On jest dziennikarzem, pisze o sławnych ludziach.)

"written about" — Słownik kolokacji angielskich

written about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany
 1. write czasownik + about przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  "Not very often do you read something so good and get a chance to see what was written about."

 2. write czasownik + about przyimek
  Zwykła kolokacja

  A lot has happened since I wrote about last fall.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo