TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"about" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

about przysłówek

czasownik + about
Kolokacji: 247
worry about • complain about • wander about • mill about • scattered about • spin about • move about • read about • learn about • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
1. worry about = martw się worry about
2. complain about = skarżyć się na coś, narzekać na coś complain about
3. wander about = przechadzać się wander about
4. mill about = kłębić się, kręcić się mill about
5. scattered about = rozrzucony około scattered about
6. move about = przemieszczać się (w związku z pracą), przenosić się (w związku z pracą), często zmieniać swoje miejsce zamieszkania (w związku z pracą) move about
7. read about = przeczytaj read about
8. spin about = obrót około spin about
9. come about = zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie) come about
10. run about = obiegać, ganiać (np. podczas zabawy) run about
13. walk about = przechadzać się, spacerować walk about
14. swing about = drgnięcie około swing about
15. look about = rozglądać się dookoła look about
16. turn about = odwróć się turn about
17. go about = robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się) go about
  • Things are going about as we expected them to go.
  • But he's well able to get up and go about.
  • He finally went about and asked how she was getting along.
  • I want a list of all the women he knew well, who would have gone about with him alone.
  • It's I who force you to go about with me.
  • How can I go about with a secretary like that?
  • If I gave the word to go about, they would rise at once.
  • Go about as you please and remember again the feel of the wind on your face.
  • Nothing, compared to some of the prices going about in here!
  • Her new name had gone all about, and was on everybody's lips.
18. glance about = rozejrzeć się glance about
19. stand about = stań stand about
20. thrash about = rzucaj się thrash about
21. excite about = ekscytować około excite about
22. talk about = mówić o talk about
23. get about = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka) get about
24. sing about = zaśpiewaj sing about
25. argue about = posprzeczaj się argue about
26. brag about = przechwałka około brag about
27. feel about = pomacaj feel about
28. wheel about = koło około wheel about
29. lie about = leniuchować, obijać się lie about
30. whirl about = wir około whirl about
31. roll about = tarzaj się roll about
32. fly about = fruwaj fly about
33. cast about = gwałtownie szukać czegoś (np. wymówki, odpowiedzi) cast about
34. cheer about = przyjmować wiwatami około cheer about
35. strewn about = rozrzucony około strewn about
36. scurry about = tupot około scurry about
37. dart about = strzałka około dart about
38. boast about = chwal się boast about
39. think about = pomyśl think about
41. toss about = rzucaj się toss about
42. fight about = pokłóć się fight about
43. twist about = skręt około twist about
44. rush about = mieć zapieprz, być zabieganym rush about
45. smile about = uśmiech około smile about
46. dance about = taniec około dance about
47. lay about = okładaj lay about
48. hop about = skok około hop about
50. mess about = obijać się mess about
51. poke about = myszkować, szperać poke about
52. peer about = równy około peer about
53. jump about = podskakuj jump about
54. roam about = przemierzać około roam about
55. put about = zakręcać, zawracać put about
56. float about = wałęsać się, snuć się bez celu float about
57. know about = wiedz know about
58. cry about = zapłacz cry about
59. bustle about = krzątać się, uwijać się bustle about
60. flail about = wymachiwać rękoma, młócić powietrze rękoma flail about
61. joke about = żart około joke about
62. knock about = obijać się, włóczyć się, szlajać się knock about
63. leap about = skacz leap about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.