"convert to the faith" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "convert to the faith" po angielsku

"convert to the faith" — Słownik kolokacji angielskich

convert to the faith kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): neofita do wiary
  1. convert czasownik + faith rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was converted to the Christian faith as a boy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo