"manipulation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "manipulation" po angielsku

manipulation *

rzeczownik
 1. manipulacja (celowe wprowadzanie kogoś w błąd)
  Fear is being used as a tool of manipulation in our society. (Strachu używa się jako narzędzia manipulacji w naszym społeczeństwie.)
  Since 2003 we have had a directive on insider dealing and market manipulation. (Od 2003 r. obowiązuje dyrektywa w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku.)
  Courts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation. (Sądy w moim kraju i w reszcie Europy nadal są bardzo często podatne na manipulację polityczną.)
  Is this not a manipulation of words? (Czyż nie jest to manipulowaniem słowami?)
 2. przetwarzanie (np. danych komputerowych) [niepoliczalny]
  Computer spreadsheets are helpful in company data manipulation. (Arkusze komputerowe są przydatne przy przetwarzaniu danych firmy.)
 3. nastawianie (np. złamanych kości) [policzalny lub niepoliczalny]
 4. sterowanie, obsługiwanie (np. jakiegoś urządzenia, pojazdu) [niepoliczalny]
 5. zmienianie, modyfikowanie, manipulowanie (o danych komputerowych) [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.