"manipulacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "manipulacja" po polsku

manipulacja

rzeczownik
 1. manipulation *
  • manipulacja (celowe wprowadzanie kogoś w błąd)
   Fear is being used as a tool of manipulation in our society. (Strachu używa się jako narzędzia manipulacji w naszym społeczeństwie.)
   Since 2003 we have had a directive on insider dealing and market manipulation. (Od 2003 r. obowiązuje dyrektywa w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku.)
   Courts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation. (Sądy w moim kraju i w reszcie Europy nadal są bardzo często podatne na manipulację polityczną.)
   Is this not a manipulation of words? (Czyż nie jest to manipulowaniem słowami?)
 2. psychological manipulation  

"manipulacja" — Słownik kolokacji angielskich

 1. psychological przymiotnik + manipulation rzeczownik = manipulacja
  Luźna kolokacja

  After clever psychological manipulation by the Baron, he agrees to the task.

powered by  eTutor logo