"projekt rozwoju" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "projekt rozwoju" po polsku

projekt rozwoju

rzeczownik
  1. development project  

"projekt rozwoju" — Słownik kolokacji angielskich

  1. development rzeczownik + project rzeczownik = projekt rozwoju
    Bardzo silna kolokacja

    Since the last campaign, he has worked hard on community education and economic development projects.

powered by  eTutor logo