ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional development" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "professional development" po angielsku

professional development

rzeczownik
  1. rozwój zawodowy, doskonalenie zawodowe
    Mobility should be a key component of teacher training and professional development. (Mobilność powinna być istotnym elementem w szkoleniu i rozwoju zawodowym nauczycieli.)
    The university education was an important step in his professional development. (Edukacja na uniwersytecie była ważnym krokiem w jego rozwoju zawodowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"professional development" — Słownik kolokacji angielskich

professional development kolokacja
  1. professional przymiotnik + development rzeczownik = rozwój zawodowy, doskonalenie zawodowe
    Bardzo silna kolokacja

    To support professional development of education staff in an international level.

powered by  eTutor logo