Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional footballer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawodowy piłkarz
  1. professional przymiotnik + footballer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has several other family members who have been professional footballers.

powered by  eTutor logo