Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"stimulate development" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź rozwój
  1. stimulate czasownik + development rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The fund will try to stimulate economic development and strengthen cultural institutions.

powered by  eTutor logo