"program sponsored" — Słownik kolokacji angielskich

program sponsored kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program sponsorował
  1. sponsor czasownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The program is sponsored by the local arts and community organizations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo