"program aimed" — Słownik kolokacji angielskich

program aimed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program dążył
  1. aim czasownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The program is aimed at families rather than single persons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo