"sterownik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sterownik" po polsku

sterownik

rzeczownik
 1. driver ****
  • sterownik (program komputerowy) [policzalny]
   This printer won't work if you don't have a driver. (Ta drukarka nie będzie działać, jeśli nie masz sterownika.)
   Have you installed all the necessary drivers? (Zainstalowałeś wszystkie potrzebne sterowniki?)
 2. controller *
  • urządzenie sterujące, sterownik
   You need a controller to operate this device. (Potrzebujesz urządzenia sterującego, żeby operować tym urządzeniem.)

powered by  eTutor logo