"program informacyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "program informacyjny" po polsku

"program informacyjny" — Słownik kolokacji angielskich

news broadcast kolokacja
 1. news rzeczownik + broadcast rzeczownik = program informacyjny
  Bardzo silna kolokacja

  Within five minutes, the story was on the national news broadcast.

news program kolokacja
 1. news rzeczownik + program rzeczownik = program informacyjny
  Bardzo silna kolokacja

  Within a few minutes, a local news program caught and held his attention.

news show kolokacja
 1. news rzeczownik + show rzeczownik = program informacyjny
  Bardzo silna kolokacja

  It is considered one of the most prestigious news shows.

 1. informational przymiotnik + program rzeczownik = program informacyjny
  Luźna kolokacja

  It competed with public television by broadcasting many live and informational programs.

powered by  eTutor logo