"zakup" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakup" po polsku — Słownik angielsko-polski

zakup

rzeczownik
 1. acquisition **
  • nabytek, zakup (zakupiony przedmiot) [COUNTABLE]
   This TV is my latest acquisition. (Ten telewizor to mój ostatni nabytek.)
   This library has some new acquisitions that may interest you. (Ta biblioteka ma kilka nowych nabytków, które mogą cię zainteresować.)
 2. purchase ***
  • zakup, kupno, nabycie formal [UNCOUNTABLE]
   The purchase of a flat was a wise investment. (Kupno mieszkania było mądrą inwestycją.)
   Where did you get the money for the purchase of a new car? (Gdzie dostałeś pieniądze na kupno nowego samochodu?)
  • nabytek, sprawunek, zakup (rzecz kupiona) formal [COUNTABLE]
   A new Mercedes was an expensive purchase. (Nowy Mercedes był drogim zakupem.)
 3. buy *****
  • zakup, nabytek (np. ubranie, meble) informal
   My latest buy is that chair by the window. (Mój ostatni zakup to ten fotel przy oknie.)
   I think my next buy will be a red jacket. (Myślę, że moim następnym nabytkiem będzie czerwona kurtka.)
   link synonim: purchase
  • zakup, dil (kupowanie, zwykle nielegalnego produktu np. marihuany) informal
   I made a good buy today. (Zrobiłem dzisiaj dobry dil.)
   If you have no money, there is no buy. (Jeżeli nie masz pieniędzy, nie ma dilu.)
 4. emption  
czasownik
 1. get *****   [TRANSITIVE]
  Where did you get that coat? (Gdzie kupiłeś ten płaszcz?)
  Can I get you a drink? (Czy mogę ci kupić drinka?)
  I'm getting another round of drinks. (Kupuję następną kolejkę.)
  There isn't any milk in the fridge. I'll go get some. (Nie ma mleka w lodówce. Pójdę kupić.)
  link synonim: buy
  zobacz także: purchase

Powiązane zwroty — "zakup"

czasownik
kupować = buy +2 znaczenia
kupić = buy +1 znaczenie
odkupić = redeem +2 znaczenia
przekupić = bribe +2 znaczenia
dokupić = buy another +1 znaczenie
skupić się = cluster +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
idiom
inne