PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przekupić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekupić kogoś" po polsku

przekupić kogoś

phrasal verb
 1. pay off **
  • przekupić kogoś, posmarować komuś potocznie
   I think the judge was payed off. (Uważam, że sędzia był przekupiony.)
   He paid off the witnesses. (On posmarował świadkom.)
 2. buy somebody off
  • przekupić kogoś, przekupywać kogoś (np. świadka)
   He bought the witness off and didn't go to prison. (Przekupił świadka i nie poszedł do więzienia.)
   He tried to buy the policeman off to avoid the ticket. (Próbował przekupić policjanta, żeby uniknąć mandatu.)
idiom
 1. cross somebody's palm with silver , cross somebody's hand with silver
czasownik
 1. bribe *
  • przekupić, przekupywać (np. dziecko)
   He tried to bribe the police officer, and then the latter handcuffed him. (On próbował przekupić policjanta, i wtedy ten drugi zakuł go w kajdanki.)
 2. palm ***
 3. nobble BrE potocznie
czasownik
 1. buy *****
  • kupować, przekupywać (np. urzędnika) potocznie [przechodni]
   He is buying the officials to get all the permits he needs to build. (On kupuje urzędników, żeby dostać wszystkie pozwolenia potrzebne do budowy.)
   She wanted to buy the judge. (Ona chciała przekupić sędziego.)
   link synonim: bribe
phrasal verb
 1. buy off , także: buy over  
  Sometimes you have to buy some people off in order to get what you want. (Czasami trzeba przekupić niektórych ludzi, aby dostać to, czego się chce.)