"przekupywać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekupywać kogoś" po polsku

czasownik
 1. buy *****
  • kupować, przekupywać (np. urzędnika) potocznie [przechodni]
   He is buying the officials to get all the permits he needs to build. (On kupuje urzędników, żeby dostać wszystkie pozwolenia potrzebne do budowy.)
   She wanted to buy the judge. (Ona chciała przekupić sędziego.)
   link synonim: bribe
 2. bribe *
  • przekupić, przekupywać (np. dziecko)
   He tried to bribe the police officer, and then the latter handcuffed him. (On próbował przekupić policjanta, i wtedy ten drugi zakuł go w kajdanki.)
phrasal verb
 1. buy off , także: buy over  
  Sometimes you have to buy some people off in order to get what you want. (Czasami trzeba przekupić niektórych ludzi, aby dostać to, czego się chce.)

przekupywać kogoś

phrasal verb
 1. buy somebody off
  • przekupić kogoś, przekupywać kogoś (np. świadka)
   He bought the witness off and didn't go to prison. (Przekupił świadka i nie poszedł do więzienia.)
   He tried to buy the policeman off to avoid the ticket. (Próbował przekupić policjanta, żeby uniknąć mandatu.)
phrasal verb
 1. pay off **
idiom
 1. cross somebody's palm with silver , cross somebody's hand with silver
czasownik
 1. palm ***
 2. nobble BrE potocznie

Powiązane zwroty — "przekupywać kogoś"

rzeczownik
przymiotnik
przekupny = venal +2 znaczenia
idiom