"bribery" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bribery" po angielsku — Słownik polsko-angielski

bribery

rzeczownik
  1. przekupstwo, łapówkarstwo, łapownictwo [UNCOUNTABLE]
    Bribery is a crime according to the Penal Code. (Przekupstwo jest przestępstwem według Kodeksu Karnego.)
    Pharmaceutical companies use bribery to encourage doctors to prescribe their drugs. (Firmy farmaceutyczne stosują przekupstwo, żeby zachęcić lekarzy do przepisywania ich leków.)
    Bribery is a common practice in some countries. (Dawanie łapówek jest powszechną praktyką w niektórych krajach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.