"przekupywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekupywać" po polsku

przekupywać

czasownik
 1. buy *****
  • kupować, przekupywać (np. urzędnika) potocznie [przechodni]
   He is buying the officials to get all the permits he needs to build. (On kupuje urzędników, żeby dostać wszystkie pozwolenia potrzebne do budowy.)
   She wanted to buy the judge. (Ona chciała przekupić sędziego.)
   link synonim: bribe
 2. bribe *
  • przekupić, przekupywać (np. dziecko)
   He tried to bribe the police officer, and then the latter handcuffed him. (On próbował przekupić policjanta, i wtedy ten drugi zakuł go w kajdanki.)
phrasal verb
 1. buy off , także: buy over  
  Sometimes you have to buy some people off in order to get what you want. (Czasami trzeba przekupić niektórych ludzi, aby dostać to, czego się chce.)
phrasal verb
 1. buy somebody off
phrasal verb
 1. pay off **
idiom
 1. cross somebody's palm with silver , cross somebody's hand with silver
czasownik
 1. palm ***
 2. nobble BrE potocznie

Powiązane zwroty — "przekupywać"

rzeczownik
przymiotnik
przekupny = venal +2 znaczenia
idiom
inne

"przekupywać" — Słownik kolokacji angielskich

buy off kolokacja
 1. buy czasownik + off particle = przekupywać
  Bardzo silna kolokacja

  A lot of children won't buy off anyone but me.

  Podobne kolokacje:
buy over kolokacja
 1. buy czasownik + over przyimek = przekupywać
  Silna kolokacja

  But of those 37,000, only 8,000 came back to buy over the next 10 months.

  Podobne kolokacje: