Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sit on somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sit on somebody" po angielsku

sit on somebody ***

idiom
 1. zatrzymywać kogoś
  I don't want to sit on you for too long. (Nie chcę cię za długo zatrzymywać.)
czasownik
 1. siedzieć na czymś
  I'm sitting on a chair. (Siedzę na krześle.)
  Sit on this chair, it's very comfortable. (Siądź na tym krześle, jest bardzo wygodne.)
 2. ulokować się na czymś
  She sat on the bed and turned on the TV set. (Ona ulokowała się na łóżku i włączyła telewizor.)
  Our guests sat on the couch. (Nasi goście ulokowali się na kanapie.)
phrasal verb
 1. przeciągać coś w czasie
  Don't sit on studying. (Nie przeciągaj w czasie nauki.)
  He always sits on his work and then regrets it. (On zawsze przeciąga swoją pracę w czasie, a potem żałuje.)