"grow shorter" — Słownik kolokacji angielskich

grow shorter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się krótszy
  1. grow czasownik + short przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Time may be growing short for all of us, Daughter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo