"wystarczanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystarczanie" po polsku

wystarczanie

rzeczownik
 1. sufficing
czasownik
 1. last , *****
  • starczać, wystarczać (na jakiś czas) [przechodni/nieprzechodni]
   We don't have enough food to last us for another month. (Nie mamy wystarczająco jedzenia, żeby wystarczyło nam na kolejny miesiąc.)
   This much money will last me for a month. (Tyle pieniędzy wystarczy mi na miesiąc.)
   I only have one bottle of water and it has to last me all day. (Mam tylko jedną butelkę wody i musi mi wystarczyć na cały dzień.)
 2. suffice
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
phrasal verb
 1. hold out , *
 2. go round
  • wystarczać (o czymś)
   This amount of food will have to go round. (Ta ilość jedzenia będzie musiała wystarczać.)
idiom
 1. cut it *
  • dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces potocznie
   This situation is stressful and I don't think I'll be able to cut it. (Ta sytuacja jest stresująca i nie wiem, czy dam radę to wytrzymać.)
   Sometimes simple solutions just don't cut it. (Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.)
   Wyrażenie jest stosowane w negacji.
idiom
 1. fall short  
 2. not cut it

Powiązane zwroty — "wystarczanie"

przymiotnik
wystarczający = sufficient +1 znaczenie
niewystarczający = scarce +7 znaczeń
przysłówek
wystarczająco = enough , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie +4 znaczenia
określnik
zaimek
idiom
czasownik
Zobacz także: wystarczać na długo