"fall from favor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fall from favor" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"fall from favor" — Słownik kolokacji angielskich

fall from favor kolokacja
  1. fall czasownik + favor rzeczownik = wypaść z łask, popaść w niełaskę
    Zwykła kolokacja

    After the 17th century, however, it fell much from favor.

    Podobne kolokacje: