"fall" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fall rzeczownik

rzeczownik + fall
Kolokacji: 111
Niagara Fall • Glens Fall • Wichita Fall • fall of the Roman Empire • fall of the Berlin Wall • fall of the Soviet Union • Victoria Fall • ...
fall + rzeczownik
Kolokacji: 79
fall season • Fall River • fall semester • Falls Church • fall collection • fall campaign • fall guy • fall election • fall schedule • fall line • ...
fall + czasownik
Kolokacji: 28
fall causes • fall comes • fall brings • fall makes • fall leaves • ...
czasownik + fall
Kolokacji: 16
see the fall • watch fall • born in Niagara Falls • fall is broken • take after the fall • ...
przymiotnik + fall
Kolokacji: 58
free fall • early fall • late fall • sharp fall • Little Fall • long fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. free fall = spadanie swobodne, spadek swobodny free fall
2. early fall = wczesny upadek early fall
3. late fall = późna jesień late fall
4. sharp fall = ostry spadek sharp fall
5. Little Fall = Mało spadać Little Fall
6. long fall = długi upadek long fall
7. bad fall = zły upadek bad fall
8. steep fall = gwałtowny upadek steep fall
9. heavy fall = ciężki upadek heavy fall
10. previous fall = poprzedni upadek previous fall
11. big fall = wielki upadek big fall
12. sudden fall = nagły upadek sudden fall
13. great fall = wielki upadek great fall
14. inevitable fall = nieunikniony upadek inevitable fall
przyimek + fall
Kolokacji: 29
into fall • over Niagara Falls • during the fall • after the fall • in the fall • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.