"great fall" — Słownik kolokacji angielskich

great fall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki upadek
  1. great przymiotnik + fall rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The cause of death was apparently a great fall from this wall behind me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "great fall" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "great fall" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom