jesień

autumn, the autumn, fall, the fall

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Last autumn we had nothing but rain for two weeks. = Ostatniej jesieni nie mieliśmy nic oprócz deszczu przez dwa tygodnie.