"ujmujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujmujący" po polsku

ujmujący

przymiotnik
 1. winning *
  • ujmujący, atrakcyjny (np. uśmiech)
   She's beautiful, with a winning sense of humour and smile. (To piękna kobieta o ujmującym poczuciu humoru i uśmiechu.)
 2. engaging
 3. pleasing
 4. endearing
 5. personable
 6. taking
 7. winsome
 8. prepossessing
czasownik
 1. include *****
  • ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś) [TRANSITIVE]
   You weren't included in the invitation. (Zaproszenie ciebie nie obejmowało.)
   W tym znaczeniu "include" najczęściej występuje w stronie biernej.
 2. put *****
  • przedstawiać, ujmować, wyjaśniać [TRANSITIVE]
   It doesn't sound attractive when you put it like this. (To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.)
   The way you put it makes me look like a horrible person. (Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.)
   I am not his type as he put it. (Jak to ujął, nie jestem w jego typie.)
 3. derogate
 4. prepossess
phrasal verb
 1. detract from

Powiązane zwroty — "ujmujący"

rzeczownik
przymiotnik
ujemny = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) British English +3 znaczenia
czasownik
przysłówek
ujmująco = pathetically +5 znaczeń

powered by  eTutor logo