"poddawać pod rozwagę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poddawać pod rozwagę" po polsku

poddawać pod rozwagę

czasownik
  1. submit **
    • poddawać pod rozwagę (propozycję, projekt) [TRANSITIVE]
      We've submitted the project for the final tests. (Poddaliśmy projekt ostatecznym testom.)
      They will submit their plan next week. (Oni poddadzą swój plan pod rozwagę w przyszłym tygodniu.)

powered by  eTutor logo