"pokrywać koszty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokrywać koszty" po polsku

pokrywać koszty

czasownik
 1. reimburse
 1. cover the costs  
  to provide enough money to pay for the costs
 2. defray expenses , defray costs  
 3. carry costs

"pokrywać koszty" — Słownik kolokacji angielskich

cover the costs kolokacja
Popularniejsza odmiana: cover the cost
 1. cover czasownik + cost rzeczownik = pokrywać koszty
  Zwykła kolokacja

  No I don't believe the state should cover all the costs.

  Podobne kolokacje:
carry costs kolokacja
 1. carry czasownik + cost rzeczownik = ponosić koszty, pokrywać koszty
  Zwykła kolokacja

  Carrying costs are low because of a 10-year tax abatement.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo