"costs" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "costs" po angielsku

costs ****

Koszty zaniechanych inwestycji będą ...
rzeczownik
 1. koszty
  The costs were higher than we anticipated. (Koszty były wyższe niż się spodziewaliśmy.)
  The costs have been reduced. (Koszty zostały zredukowane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  cost, past tense  costed, past participle  cost, past participle  costed
 1. kosztować (o cenie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  How much does it cost? (Ile to kosztuje?)
  My new computer cost me 500 pounds. (Mój nowy komputer kosztował mnie 500 funtów.)
 2. szacować koszt [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I want to sell my car, can you help me cost it? (Chcę sprzedać samochód, czy możesz pomóc mi oszacować jego koszt?)
  The man costed the renovation. (Mężczyzna oszacował koszt remontu.)
  W podanym znaczeniu formą przeszłą i past participle jest "costed".
 3. kosztować (doświadczać) [TRANSITIVE]
  It cost me a lot of time. (Kosztowało mnie to wiele czasu.)
  This conflict between us cost me a lot of nerves. (Ten konflikt między nami kosztował mnie sporo nerwów.)
  W tym znaczeniu "cost" ma dwa dopełnienia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. koszt [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Our costs have increased significantly. (Nasze koszty zwiększyły się znacząco.)
  We made an attempt to decrease the overall cost. (Podjęliśmy próbę zredukowania całkowitego kosztu.)
  What's the cost of starting your own business? (Jaki jest koszt rozpoczęcia własnego biznesu?)
  link synonimy: charge, outlay
 2. koszt, cena (wysiłek, ofiary, straty poniesione w celu osiągnięcia czegoś) [SINGULAR]
  The allied army won the war at the cost of thousands of lives. (Sprzymierzona armia wygrała wojnę kosztem tysięcy istnień.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "costs"

czasownik
rzeczownik
inne
inne
Zobacz także: manufacturing costsactual costsreal costsextra costscompliance costscover costsrepair costslevel of costsoverall costsamount of costscosts factorsdivision of costscosts of collectioncosts of chancellerycosts of legal servicescosts of legal proceedingscosts of legal proceedings borne by the losing partycosts of investigationcosts of hospital treatmentcosts of flat proceedingcosts of expertisecosts of enforcement proceedingcosts of defencecosts of bankruptcy proceedingcosts of non-litigious proceedingscosts of administration of bankruptcy estatecosts of administrationcosts for the possessorcosts for tenantcosts of goods sold, COGScosts of manufacture of fixed assetscosts of maintenancecosts of goods and products soldcosts of carrying huge inventoriescosts by typecosts of litigationcosts of official monitioncosts of conveningcosts of labourcosts of court defencecosts of executive proceedingscosts of administration of an inherited estatecosts of preventive health carecosts of privatizationcosts of proceedings at lawcosts of proceedings to secure claimcosts of receiptcosts of the deceased's funeralcosts of environmental protectioncosts of treatmentcosts of official remindercosts of the prosecutioncosts of the legal proceedingscosts of the inheritance proceedingscosts of the convictioncosts of sustenancecosts of storagecosts of seizure under legal processcosts of protection procedurecosts of proceedings to secure claimscosts of penal proceedingscosts of inheritance proceedings

powered by  eTutor logo