"koszty robocizny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koszty robocizny" po polsku

koszty robocizny

rzeczownik
  1. labour costs British English , labor costs American English , labour charges British English , labor charges American English , job costs

"koszty robocizny" — Słownik kolokacji angielskich

labor cost kolokacja
  1. labor rzeczownik + cost rzeczownik = koszty robocizny
    Bardzo silna kolokacja

    During the cold war, he said, there were few ways to cut labor costs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo