"koszty życia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koszty życia" po polsku

koszty życia

rzeczownik
 1. living ***
  • środki utrzymania, koszty życia [COUNTABLE]
   What do you do for a living? (Jak zarabiasz na życie?)
   Living in London is expensive. (Koszty życia w Londynie są wysokie.)
 2. cost of living  
  the average cost to provide the necessities of life such as food, shelter and clothing for an individual
  The cost of living is higher in the cities. (Koszty życia są wyższe w miastach.)
  I would move to California if the cost of living there was lower. (Przeprowadziłbym się do Kalifornii, gdyby koszty życia tam były niższe.)

Powiązane zwroty — "koszty życia"

rzeczownik

"koszty życia" — Słownik kolokacji angielskich

cost of living kolokacja
 1. living rzeczownik + cost rzeczownik = koszty życia
  Zwykła kolokacja

  The reason, he said, was a rise in the cost of living and doing business.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo