costs = koszty

Koszty zaniechanych inwestycji będą ...

Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/33575,koszty_podatkowe_obejma_rowniez_zaniechane_inwestycje.html

koszty

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The costs were higher than we anticipated. = Koszty były wyższe niż się spodziewaliśmy.