koszty

costs

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The costs were higher than we anticipated. = Koszty były wyższe niż się spodziewaliśmy.