"koszty stałe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koszty stałe" po polsku

koszty stałe

rzeczownik
 1. overheads British English , overhead American English
  • koszty ogólne, koszty stałe
   indirect costs, not directly related to production
   Your overhead was high, and your net profits were low. (Twoje koszty ogólne były wysokie, a twoje zyski niskie.)
 2. fixed costs , oncosts  
  Last year our income was equal to the fixed costs. (W zeszłym roku nasz dochód był równy kosztom stałym.)
 3. overhead costs , overhead charges , overhead expenses  
 4. fixed expenses  
 5. standing expenses  
 6. programmed costs  
 7. discretionary costs  
 8. managed costs  

powered by  eTutor logo