"taksa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "taksa" po polsku

taksa

rzeczownik
 1. charge , *****
  • koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon), taksa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The minimum charge is $30 a month. (Minimalna opłata wynosi 30 dolarów miesięcznie.)
   They fixed my bike at no extra charge. (Oni naprawili mój rower bez dodatkowej opłaty.)
   Is there a delivery charge? (Czy obowiązuje opłata za dostawę?)
   link synonim: cost
 2. tax *****  
  The tax for a standard translation is 10 dollars. (Taksa za standardowe tłumaczenie wynosi 10 dolarów.)
  We raised our taxes by 2%. (Podnieśliśmy nasze taksy o 2%.)
 3. hack *

Powiązane zwroty — "taksa"

rzeczownik
taksówka = taxi , cab +2 znaczenia
taksator = appraiser +5 znaczeń

powered by  eTutor logo