"spend hours" — Słownik kolokacji angielskich

spend hours kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź godziny
  1. spend czasownik + hour rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So I spent the next hour making up a list.