BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make in several hours" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób za kilka godzin
  1. make czasownik + hour rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was involved because an order had been made in the early hours of 2 May.

podobne do "make in several hours" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make in several hours" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo