PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gwałtowny wzrost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwałtowny wzrost" po polsku

gwałtowny wzrost

rzeczownik
 1. explosion **
  • gwałtowny wzrost (np. liczby ludności) [policzalny]
   What we are about to see in my country is an economic explosion. (W moim kraju będziemy mogli za niedługo zaobserwować gwałtowny wzrost gospodarczy.)
 2. mushroom growth , mushrooming

"gwałtowny wzrost" — Słownik kolokacji angielskich

sudden increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny wzrost
 1. sudden przymiotnik + increase rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  A sudden increase in blood pressure often is the first sign of a problem.

steep rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny wzrost
 1. steep przymiotnik + rise rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Coalition members say that has contributed to a steep rise in drug spending.

  Podobne kolokacje:
steep increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny wzrost
 1. steep przymiotnik + increase rzeczownik
  Silna kolokacja

  It was the steepest increase in more than six years.

powered by  eTutor logo