"steep increase" — Słownik kolokacji angielskich

steep increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny wzrost
  1. steep przymiotnik + increase rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was the steepest increase in more than six years.

powered by  eTutor logo