"steep decline" — Słownik kolokacji angielskich

steep decline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny upadek
  1. steep przymiotnik + decline rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the plane fell into a steep decline in the last few years.

powered by  eTutor logo